Hydropol-Rudolf Polák, spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Rajská 1, 811 08 Bratislava
Email: julia@netax.sk
Web: www.hydropol.sk
Telefón: +421 2 5263 5802
Región: Bratislava

Spoločnosť Hydropol-Rudolf Polák, spol. s r.o. bola založená v roku 1999 a pôsobí na slovenskom a zahraničnom trhu v oblasti komplexnýxh riešení pre geológiu a odpady.

Ponuka služieb:
» Hydrogeologické prieskumné práce
» Prieskum a sanácia životného prostredia
» Zneškodňovanie nebezpečných odpadov
» Odborné posudky z oblasti hydrogeológie