HYDRO EMKAS s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Platanová 3225/3, 010 07 Žilina
Email: info@hydroemkas.sk
Web: www.hydroemkas.sk
Telefón: +421 918 908 403
Región: Stredoslovenský

Firma HYDRO EMKAS s.r.o. bola založená v roku 2008.

Poskytované služby:
* Čistenie kanalizácie
* Opravy vodovodov a kanalizácií
* TV monitoring kanalizácie
* Vyhľadávanie trasy potrubia
* Skúšky tesnosti podľa vodného zákona