Hydrocoop spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Dobšinského 32, 810 05 Bratislava 15
Email: hydrocoop@hydrocoop.sk
Web: www.hydrocoop.sk
Telefón: 02 4564 0927
Región: Bratislava

Spoločnosť Hydrocoop spol. s r.o. bola založená v roku 1992 z vybraných zamestnancov štátneho podniku Hydroconsult, zameraných na riešenie problematiky zdravotne vodohospodárskych stavieb.

Hydrocoop, spol. s r.o. je konzultačná spoločnosť, ktorá vypracováva projektovú dokumentáciu, vykonáva inžiniersku, konzultačnú poradenskú činnosť v oblasti zásobovania pitnou a úžitkovou vodou, odvádzania odpadovej a povrchovej vody, čistenia odpadových vôd, skládok tuhých odpadov a ďalších vodohospodárskych problémov.

Dodáva a zabezpečuje komplexné riešenia vrátane prípravných a prieskumných prác, autorské a stavebné dozory až po ukončenie stavieb a ich odovzdanie do prevádzky. Spracováva dokumentácie pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, podklady pre výberové a tendrové dokumentácie, prevádzkové a manipulačné poriadky, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a normotvornú činnosť.