HV-VAS s.r.o.

Adresa: Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou
Email: hrabcak.vladimir@centrum.sk
Web: www.vasodpady.sk
Telefón: 0918 999 814
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Hlavnými činnosťami našej spoločnosti je prebíjanie a prečistenie odpadových potrubí, monitoring kanalizácie, zemné pretláčanie komunikácii, chodníkov, železničných tratí pre zriaďovanie domových prípojok telekomunikácií, vody, plynu, elektro.