hukoflek group, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Okružná 9, 972 51 Handlová
Email: info@hukoflek.sk
Web: www.hukoflek.sk
Telefón: +421 905 322 339
Región: Západoslovenský

Spoločnosť hukoflek group, s.r.o. ponúka komplexný protipožiarny servis cez spracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu až po kolaudáciu stavby. Uvedené zahŕňa široký okruh činností, vrátane spracovania dokumentácie a projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a samotnú realizáciu( protipožiarne nátery, protipožiarne upchávky, požiarne uzávery, hydrantová sieť, núdzové osvetlenie, inštalácia hasiacich prístrojov atď.)

Spokojní klienti sú naším prvoradým cieľom a skutočným dôkazom výsledkov našej práce.