HP Kontrol s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen
Email: hpkontrol@gmail.com
Web: www.hpkontrol.sk
Telefón: +421 0905 337 603
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť HP Kontrol s.r.o. vznikla v roku 2003.

Naše služby:
· Špecialista požiarnej ochrany
· Technik požiarnej ochrany
· Predaj, kontrola a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov