HGM-Žilina s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Stárkova 26, 010 01 Žilina
Prevádzky: Žilina, Dolný Kubín
Email: hgm@nextra.sk
Web: www.hgm.sk
Telefón: 041 500 0596, 0903 123 640, 0903 640 634
Región: stredoslovenský

Spoločnosť HGM-Žilina s.r.o.bola založená v roku 2000 na základe zoskupenia vysokokvalifikovaných pracovníkov v oblasti vodného a odpadového hospodárstva s dlhoročnými skúsenosťami uplatnenými v slovenských, ako aj zahraničných projektoch.

Poskytujeme široké spektrum služieb od konzultačných, poradenských až po komplexné dodávateľské služby s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka v oblasti životného prostredia, environmentálnej geológie, hydrogeológie, inžinierskej geológie a nakladania s odpadmi a obalmi.

V súčasnosti je spoločnosť členená na tri strediská:
· životné prostredie a environmentálna geológia,
· geológia,
· nakladanie s odpadmi a obalmi.

Súčasné problémy spojené s ochranou životného prostredia, hydrogeológiou a odpadovým hospodárstvom riešime takým spôsobom, aby sme prispeli k zníženiu negatívnych dôsledkov ľudskej činnosti na životné prostredie a zachovali prírodné zdroje aj pre budúce generácie. Náš zodpovedný prístup pri riešení úloh je odrazom profesionálnej etiky a úcty k človeku a prírode.

Dosiahnuté výsledky radia našu spoločnosť medzi popredné, uznávané a spoľahlivé firmy s dlhoročnou tradíciou v danej oblasti. Dôkazom sú desiatky spokojných zákazníkov v podobe veľkých a stredných firiem (aj zahraničných) a stovky v podobe malých firiem a fyzických osôb.