H + EKO, spol. s r.o., Košice

Adresa: Spišské námestie 3, 040 12 Košice
Email: vladimir.nagy@heko.sk
Web:www.heko.sk
Telefón: +421 51 489 38 70
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Ponúkame služby v oblasti zberu, prepravy a recyklácie elektroodpadu, plastov, železných a neželezných kovov, ako aj káblov pre podnikateľské subjekty, štátne podniky, obce, mestá a obyvateľstvo. Pre mestá, obce a spoločnosti ďalej ponúkame komplexné zabezpečenie separovaného zberu odpadov (papier, sklo, plasty, kovy) v pravidelných intervaloch.