Hazmat Consult s.r.o.

Adresa: Letná 5, 831 03 Bratislava
Email: info@haz-mat.sk
Web: www.haz-mat.sk
Telefón: 0905 636 132
Región: Bratislava

Popis činnosti:Spoločnosť Hazmat Consult s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti prepravy nebezpečného tovaru s dôrazom na leteckú prepravu. Zabezpečuje školenia v súlade s ICAO TI / IATA DGR pre všetky kategórie personálu (kategória 1 až 12), ako aj poradenstvo, konzultácie, prípravu prepravných dokladov podľa IATA DGR, prípadne prípravu kusových zásielok. Okrem toho má spoločnosť v portfóliu aj služby bezpečnostného poradcu podľa ADR.