Havarijná služba (vodovovod, kanalizácia)

Zabezpečenie činnosti súvisiacich s odstránením poruchy na vodovode alebo kanalizácii prevádzkovaných non-stop


Peter Plančík – EVA corp., Kakatka 483/8, 976 62 Brusno
Čistenie kanalizácií, monitoring a dokumentácia odpadových potrubí, opravy kanalizačného systému, služby NONSTOP - Banskobystrický, Nitrianský a Žilinský kraj.
www.evacorp.sk


KRTKO PROFÍK s.r.o., 951 74 Žirany 474
Komplexné kanalizačné práce, čerpanie žúmp a septikov, čistenie lapačov tukov, ORL a ČOV, predaj baktérií a enzýmov
www.krtkoprofik.sk


Matej Gavlik AZ-Kanalservis, Hálova 20, 851 01 Bratislava
Havarijná služba, odčerpanie zatopených priestorov, čistenie odpadov, monitoring a revízie kanalizácie, strešných zvodov, monitoring potrubia a kanalizácie.
www.krtkovaniegavlik.sk


SUPER EXPRES s.r.o., Bardejovská 1E, 080 06 Prešov
Čistenie a monitorovanie kanalizácií, vyhľadávanie trás potrubí, NONSTOP havarijná služba, doprava a preprava.
www.superexpres.sk


AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
Čistenie kanalizácií, monitoring kamerou, poruchová činnosť vody a kanalizácií NONSTOP, vodoinštalatérske práce, stavebná činnosť, výkopové a búracie práce.
www.amstavba.sk


GAMAX stav s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
Monitoring a čistenie kanalizácie, lokalizácia a trasovanie potrubia, oprava a montáž kanalizácie a vodovodného potrubia, detekcia úniku vody.
krtko-bb.sk/


Ján Bánsky, Družstevná 3/59, 945 01 Komárno
Čistenie kanalizácií, žúmp, septikov, diagnostika kanalizačných potrubí a prípojok. Služby poskytujeme zákazníkom z Komárna, Nových Zámkov, Štúrova a okolia.
www.krtkovanie-bansky.sk


PK - krtkovanie s.r.o., Letná 4674/37A, 903 01 Senec
Čistenie odtokov a kanalizácií, TV monitoring, trasovanie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, NONSTOP pohotovosť.
www.krtkovanienonstop24.sk


Havarijná služba Olivová, s.r.o., Kýčerského 12, 811 05 Bratislava
Odstraňovanie porúch - voda, kúrenie, plyn, čistenie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, kontrola potrubí videotechnikou, tlakové skúšky.
www.hso.sk


V.K.K. Stav s.r.o., Pri Vinohradoch 109, 831 06 Bratislava
Havarijná služba - voda / kanalizácia, čistenie a opravy vodovodných a kanalizačných potrubí, prípojky vody a kanalizácie, monitoring a trasovanie potrubia.
www.vkkstav.sk


MP KANAL services s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov
Čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí, monitorovanie a opravy potrubí, realizácia vodovodov a kanalizácií, demolačné práce.
www.mpkanal.sk


D&D krtkovanie s.r.o., Podhájska 40, 900 82 Blatné
Čistenie odtokov a kanalizácií, TV monitoring odpadových potrubí, inštalatérske práce, pracujeme NONSTOP - západoslovenský región.
www.krtkovanie-kanalizacie.sk


KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec
Čerpanie septikov a žúmp, komplexné kanalizačné práce, čistenie lapačov tukov a ORL, predaj mikrobiologických baktérií
www.kanal-mps.sk


Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
Čistenie a opravy kanalizácie, havarijná služba voda & kanalizácia, monitoring a trasovanie potrubia, vodoinštalačné práce, odvoz stavebného odpadu.
vodari-bratislava


Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE, Davidovská 301/11, 094 13 Sačurov
Havarijná služba voda, monitoring a oprava potrubia, čistenie kanalizácie. Služby NONSTOP - Košický a Prešovský kraj.
upchatyodpad.sk/


Marián Gajdošík - Čistenie kanalizácii, 831 06 Bratislava-Rača
Našou hlavnou činnosťou je čistenie a opravy kanalizačného potrubia a dažďových zvodov, monitoring a trasovanie kanalizácie a inštalatérske práce.
www.krtko-bratislava.sk