RNDr. Jana Hauerová

Adresa: Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzka: Rudlovská 53, Banská Bystrica
Email: hauer@hauer.sk
Web: www.hauer.sk
Telefón: 048 4146240
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia, aplikácia environmentálneho práva na podmienky klienta, komplexné služby vo vodnom a odpadovom hospodárstve a ochrane ovzdušia.