RNDr. Jana Hauerová

Enviroregister.sk

Adresa: Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzka: Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica
Email: hauer@hauer.sk
Web: www.hauer.sk
Telefón: +421 48 414 6240
Región: Stredoslovenský

Firma RNDr. Jana Hauerová vznikla v roku 2004.

Poskytované služby:
» poradenská a konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva,
» poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vodného hospodárstva,
» poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany ovzdušia,
» rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Poskytujeme kvalitné a profesionálne riešenia Vašich problémov.