HASOB s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: 951 77 Ladice 106
Email: hasob@hasob.sk
Web: www.hasob.sk
Telefón: 037 631 7177
Región: Západoslovenský

Spoločnosť HASOB s.r.o. vznikla v priebehu roku 2003 a svoje pôsobenie začala v cestovnom ruchu. V roku 2008, po zmene majiteľov spoločnosti sa portfólio značne zmenilo.

Poskytujeme nasledujúce služby:
1. Autorizovaný bezpečnostný technik
2. Technik požiarnej ochrany
3. Poradenstvo a metodika v bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi
4. Výchova a vzdelávanie zamestnancov v bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi
5. Bezpečnostnotechnická služba pre zamestnávateľov
6. Veľkooobchod a maloobchod
7. E-shop.

Všetka naša snaha smeruje k Vašej spokojnosti.