HASIČKA.SK, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur
Email: s.haburajova@gmail.com
Web: www.hasicka.sk
Telefón: +421 (0)905 823 202
Región: Bratislavský

Spoločnosť HASIČKA.SK, s.r.o. od roku 2002 ponúka komplex služieb z oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti práce a životného prostredia.

Úzko spolupracujeme s podnikmi výrobnej a hospodárskej sféry, podnikmi služieb, poradenskými firmami, vzdelávacími inštitúciami, štátnou správou, samosprávou a ďalšími rôznymi odvetviami.

Naše služby:
· činnosť technika požiarnej ochrany,
· činnosť špecialistu požiarnej ochrany,
· činnosť autorizovaného bezpečnostného technika,
· poradenstvo a audit BOZP a OPP,
· implementácia manažérskych systémov environmentálneho manažérskeho systému a systému bezpečnosti a ochrany zdravia.