HAS centrum, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Nedožerská cesta 7, 971 01 Prievidza
Email: hascentrum@hascentrum.sk
Web: www.hascentrum.sk
Telefón: 046 542 51 21
Región: Západoslovenský

Spoločnosť HAS centrum, s.r.o. vznikla v roku 1992. Od svojho vzniku sa zaoberá činnosťou v oblasti ochrany pred požiarmi, ktorú sme postupne na základe akreditácie rozšírili o ďalšie činnosti.

Poskytujeme nasledujúce služby:
» Ochrana pred požiarmi
» Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
» Pracovná zdravotná služba
» Civilná ochrana
» Kontrolná činnosť
» Požiarno-technické zariadenia objektov