Green Moon Co. s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Email: info@greenmoon.sk
Web: www.greenmoon.sk
Telefón: +421 918 999 786
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Green Moon Co. s.r.o. bola založená v roku 2016 v zameraní na nakladanie s odpadmi.

Ponuka služieb:
* Výkup, drtenie a regranulácia plastov
* Zneškodnovanie odpadov skládkovaním
* Environmentálne poradenstvo v odpadovom hospodárstve