GHOST SAFETY, s.r.o.


Enviroregister.sk

Adresa: Perecká 2961/1, 934 05 Levice
Email: office@ghostsafety.com
Web: www.ghostsafety.com
Telefón: +421 904 618 688
Región: Západoslovenský

Spoločnosť GHOST SAFETY, s.r.o. vznikla v roku 2013 ako nástupca fyzických osôb pracujúcich v oblastiach bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, systémov riadenia kvality, environmentálneho manažérstva, stavebného dozoru a verejného obstarávania.

Ponuka služieb:
* Služby v oblasti zavádzania systémov manažérstva kvality
* Bezpečnostnotechnická služba BTS
* Činnosť technika požiarnej ochrany
* Koordinácia BOZP na stavenisku
* Environment (ochrana životného prostredia)
* Stavebný dozor
* Školenia v oblasti BOZP, OPP, Environment