GEO Um s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Ťačevská 36, 085 01 Bardejov
Email: info@geoum.sk
Web: www.geoum.sk
Telefón: +421 917 460 208
Región: Východoslovenský

Spoločnosť GEO Um s.r.o. bola založená v roku 2016 a zaoberá sa škálou geologických prác.

Hlavnou náplňou práce spoločnosti je vypracovanie komplexnej geologickej štúdie a odborného geologického posudku.

Ponuka služieb:
» Inžinierskogeologický prieskum
» Geologický prieskum životného prostredia
» Odborný geologický dohľad
» Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
» Hydrogeologický prieskum