GEOTRANS Prešov, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: 082 12 Fulianka 141
Email: geotrans@geotrans.sk
Web: www.geotrans.sk
Telefón: +421 903 904 742
Región: Východoslovenský

Spoločnosť GEOTRANS Prešov, s.r.o. vznikla v roku 2008 transformáciou f. Ľubomír LIČÁK - GEOTRANS Fulianka, ktorá pôsobila na našom trhu od roku 1991 a podieľala sa na realizácii mnohých významných úloh v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie, prieskumu životného prostredia a realizácii vrtov pre tepelné čerpadlá.

Ponuka služieb:
- inžinierskogeologický prieskum,
- hydrogeologický prieskum,
- geologické posudky,
- geologický prieskum životného prostredia,
- vrtné práce,
- odbery vzoriek a skúšky zemín,
- realizácia dynamických penetračných sond,
- realizácia vŕtaných pilót pre zakladanie stavieb,
- realizácia subhorizontálných odvodňovacích vrtov