Geotechnik SK s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Západná 11, 010 04 Žilina
Email: vrabel@geotechnik.sk
Web: www.geotechnik.sk
Telefón: 041 7631600
Región: stredoslovenský

Spoločnosť Geotechnik SK s.r.o. vznikla v roku 2005, ako pokračovateľ činnosti samostatnej súkromnej praxe zoskupenia odborníkov v geotechnike a stavebnom inžinierstve.

Naša spoločnosť vykonáva viacero odborných činnosti z oblasti geotechniky:
· projekčná činnosť v oblasti špeciálneho zakladania,
· hlboké stavebné jamy,
· založenie objektov na hĺbkových základoch,
· založenie objektov v nevhodných geologických podmienkach,
· sanácia a podchytávanie starých a havarovaných objektov,
· zväčšenie únosnosti základov pri rekonštrukciách objektov,
· návrh nových oporných múrov rôznymi technológiami,
· sanácie havarovaných a pohnutých oporných múrov,
· inžinierskogeologický, hydrogeologický prieskum,
· prieskum geofaktorov životného prostredia,
· sanácie zosuvných území,
· sanácia geologického prostredia.

Náš skúsený tím odborníkov rád zodpovie na Vaše otázky a poskytne riešenie na základe Vašich požiadaviek.