GEOMETRA SK s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Pražská 4, 040 11 Košice
Email: geometra@geometra.sk
Web: www.geometra.sk
Telefón: +421 55 643 8781
Región: Východoslovenský

Spoločnosť GEOMETRA SK s.r.o. sa zaoberá inžinierskogeologickým prieskumom, prieskumom geologických faktorov životného prostredia, geotechnikou, sanáciou geologického prostredia, ďalej expertíznou, konzultačnou a poradenskou činnosťou z odboru inžinierskej geológie, geotechniky a zakladania stavieb.

Okrem už spomínanej činnosti sa spoločnosť zaoberá aj vypracovávaním projektovej dokumentácie (PD), hlavne sanácií území ohrozených svahovými deformáciami, ale aj stavieb a rekonštrukcií líniových stavieb, budov, historických a sakrálnych objektov.

Špeciálnou ponukou firmy je stavba „na kľúč", t.z. vykonanie inžinierskogeologického prieskumu, vypracovanie PD stavby a realizácia stavby.

Ďalšou významnou činnosťou spoločnosti je inžinierská geodézia, majetkovoprávna a inžinierska činnosť.