Geofyzika Slovakia s.r.o.


Enviroregister.sk

Adresa: Klincová 37, 821 08 Bratislava
Email: pasiakova@centrum.sk
Web: www.geofyzikaslovakia.sk
Telefón: +421 910 976 280
Región: Bratislava

Spoločnosť Geofyzika Slovakia s.r.o. vznikla v roku 2009 a je zameraná na poskytovanie komplexných služieb v oblasti aplikovanej geofyziky, inžinierskej geológie a hydrogeológie.

Naše služby:
- geofyzikálny prieskum,
- radónový prieskum,
- inžinierskogeologický prieskum,
- hydrogeologický prieskum,
- environmentálna geológia,
- vŕtanie a zabudovanie studní,
- výškové práce.