GEOCOMPLEX, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Grösslingová 45, 811 09 Bratislava
Email: geocomplex@geocomplex.sk
Web: www.geocomplex.sk
Telefón: +421 2 45 520 478
Región: Bratislava

Spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. vznikla v roku 1992 a má dlhoročné skúsenosti vo všetkých etapách geologického prieskumu doma i v zahraničí, vykonávaného najmä geofyzikálnymi metódami.

Ponuka služieb - ekológia:
* ekologické štúdie regiónov
* meranie objemovej aktivity radónu v základových pôdach stavebných pozemkov a vo vodách
* výber staveniska pre skládky rôznych druhov odpadu
* monitoring plastovej fólie pod skládkou

Ponuka služieb - regionálna geológia:
* regionálny geologický výskum
* vykonávanie geofyzikálnych prác za účelom riešenia štruktúrno-tektonickej stavby regiónov
* geologická interpretácia geofyzikálnych meraní