GEO, spol s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Tehelná 48, 949 01 Nitra
Prevádzka: Cabajská 20
Email: nrgeogeo@gmail.com
Telefón: +421 37 6513 750
Región: Západoslovenský

Spoločnosť GEO, spol s r.o. bola založená v roku 1993 a poskytuje inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, odborný geologický dohľad, fyzikálno-mechanický rozbor, technické vrtné práce a čerpacie skúšky.