Geo - Ferrys, s.r.o.

Adresa: Gašparovo 193, 976 64 Beňuš
Email: info@geo-ferrys.sk
Web: www.geo-ferrys.sk
Telefón: 0903 441407
Región: stredoslovenský

Popis činnosti:Inžinierskogeologický, hydrogeologický a ložiskový prieskum, geologický prieskum životného prostredia.