Geo - Ferrys, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Gašparovo 193, 976 64 Beňuš
Email: info@geo-ferrys.sk
Web: www.geo-ferrys.sk
Telefón: +421 903 441 407
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Geo - Ferrys, s.r.o. bola založená v roku 2004 s predmetom činnosti v oblasti geologických prieskumov a prác.

Ponuka služieb:
» Inžinerskogeologický prieskum
» Hydrogeologický prieskum
» Ložiskový geologický prieskum
» Geologický prieskum životného prostredia