GEMER SERVIS, s.r.o.

Adresa: Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma
Prevádzky: Rožňava, Rimavská Sobota, Tornaľa, Košice, Moldava nad Bodvou, Revúca
Email: gemerservis@orangemail.sk
Web: www.gemer.eu.sk
Telefón: 0905 866 907
Región: východoslovenský

Popis činnosti:Hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb v obore kanalizácií, zaoberajúca sa komplexnou problematikou čistenia, monitorovania a opráv kanalizácie a potrubných sietí. Ďalej je to kompletná nová pokládka kanalizačných systémov a odpadových potrubí ako aj ich celková rekonštrukcia a to od konzultácie s dodávateľom prác cez vypracovanie návrhu, určenia trasy, výkopových prác, pokládky potrubia a ukončovacích zemných prác po kompletnú revíziu a odovzdanie prác. Čistenie studní. Dekontaminácia zemín a vôd, čistenie odlučovačov ropných látok, ČOV, lapačov tukov, nádrží, technologických zariadení a plôch. Zemné práce.