Gardn, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: 935 29 Hronské Kľačany 653
Email: info@gardn.sk
Web: www.gardn.sk
Telefón: +421 915 744 006
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Gardn, s.r.o. bola do obchodného registra zapísaná v roku 2018 a nadviazala na mnohoročné skúsenosti spoločníkov v oblasti návrhovania a projektovania sadovníckych diel, záhrad, parkov, verejných priestorov, priemyselných areálov a priestorov rekreácie, inovatívnym riešeniam pre cestovný ruch, arboristike, starostlivosti o privátnu, komunálnu a priemyselnú zeleň, posudzovateľskej činnosti na úseku ochrany drevín, prírody a krajiny, krajinárskym štúdiám a hodnoteniu charakteristického vzhľadu krajiny.

Spoločnosť spolupracuje s tímom na riešenú problematiku, ktorí sú odborníkmi z univerzity, tretieho sektora a priatelia z praxe.

Sme nadšený tím ľudí, ktorí robia to, čo ich baví.