G55 s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Email: g55@g55.sk
Web: www.g55.sk
Telefón: +421 907 883 792
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť G55 s.r.o. bola založená v roku 2007 a jej hlavnou činnosťou sú geologické práce a monitoring životného prostredia.

Ponuka služieb:
» Monitoring životného prostredia
» Dokumentácia EIA/SEA
» Sanácia environmentálnej záťaže
» Geologický výskum
» Hydrogeologický prieskum
» Ložiskový geologický prieskum
» Inžinierskogeologický prieskum
» Geologický prieskum životného prostredia