G55 s.r.o.

Adresa: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Email: g55@g55.sk
Web: www.g55.sk
Telefón: +421 48 415 37 51, +421 907 883 792
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia, prieskum kontaminovaných lokalít, prieskum pre zakladanie skládok odpadov a monitoring vplyvu skládky na geologické prostredie a jeho vyhodnocovanie, štúdie, posudky, expertízy.