Future Facility, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Tranovského 12, 841 02 Bratislava
Email: office@futurefacility.sk
Web: www.futurefacility.sk
Telefón: +421 907 375 482
Región: Bratislavský

Spoločnosť Future Facility, s.r.o. sa orientuje na problematiku ochrany pred požiarmi, bezpečnosť práce a pracovnú zdravotnú službu.

Poskytujeme nasledujúce služby:
» špecialistu požiarnej ochrany,
» technika požiarnej ochrany,
» pracovnej zdravornej služby,
» bezpečnostného technika.