Ing. Martin Furdek

Enviroregister.sk

Adresa: Predmestská 28, 010 01 Žilina
Email: martin.furdek@gmail.com
Web: www.bozppoza.sk
Telefón: +421 949 206 433
Región: Stredoslovenský

Firma Ing. Martin Furdek vznikla v roku 2016 s činnosťou v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.

Naše služby:
· Autorizovaný bezpečnostný technik
· Koordinátor BOZP na stavenisku
· Špecialista požiarnej ochrany
· Technik požiarnej ochrany
· Školenia BOZP a PO zamestnancov
· Kontrola PHP a hadicových zariadení