Fresco s.r.o.

Adresa: Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Email: office@fresco.sk
Web: www.fresco.sk
Telefón: +421 915 54 84 54
Región: Bratislava

Popis činnosti: Zber a preprava kuchynského biologického odpadu zo stravovacích zariadení.