Firmaštrba s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: 941 42 Veľké Lovce 602
Email: info@firmastrba.eu
Web: www.firmastrba.eu
Telefón: +421 903 042 113
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Firmaštrba s.r.o. bola založená vo februári 2005. V roku 2010 spoločnosť prešla z fyzickej osoby na právnickú formu.

Portfólio činností:
» Čistenie kanalizačných rozvodov
» Diagnostika kanalizačných potrubí
» Vývoz kalov zo žúmp
» Výmena poškodených kanalizačných vedení
» Nákladná cestná doprava
» Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom