Ing. Marek Fic

Enviroregister.sk

Adresa: Byster 2, 044 41 Sady nad Torysou
Email: bezpecak@bezpecak.sk
Web: www.bezpecak.sk
Telefón: +421 0903 366 254
Región: Východoslovenský

Firma Ing. Marek Fic sa zameriava na oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ako aj oblasť ochrany životného prostredia a konzultačno-poradenskú činnosť pri zavádzaní a udržiavaní systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 resp. podľa normy ISO TS 16949:2009.

Vaše problémy sú naším koníčkom.