doc.RNDr.Ferdinand Hesek, CSc.


Enviroregister.sk

Adresa: Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava
Email: fhesek@marta.sk
Telefón:+421 902 323 759
Región: Bratislava

V oblasti životného prostredia sa pohybujem dlhodobo, prioritne v problematike ochrany ovzdušia.

Moje služby a poradenstvo sú určené firmám, obciam a občanom. Zaoberám sa expertíznou činnosťou, hodnotením vplyvu všetkých druhov zdrojov znečistenia ovzdušia (bodových, líniových, plošných, objemových) na kvalitu ovzdušia. Vypracovávam rozptylové štúdie a odborné posudky pre orgány ochrany ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší.