ASF FENIX SECURITY s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Email: info@fenix-security.sk
Web: www.fenix-security.sk
Telefón: +421 46 542 12 95
Región: Západoslovenský

Spoločnosť ASF FENIX SECURITY s.r.o.. poskytuje:
· Služby v BOZP
· Služby v PO
· Koordinácia bezpečnosti na stavenisku
· Pracovná zdravotná služba
· Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)
· Strážna služba, detektívna služba