Marián Šmárik - FECAS

Enviroregister.sk

Adresa: Platanová 20, 010 07 Žilina
Email: fecas@post.sk
Web: www.fecas.sk
Telefón: +421 903 508 356
Región: Stredoslovenský

Firma Marián Šmárik - FECAS vznikla v roku 1992 a zameriava sa na problematiku kanalizácií.

Naše služby:
* Čistenie a vývoz žúmp a septikov
* Čistenie lapačov tukov
* Čistenie všetkých druhov kanalizácií (tlakové)
* TV monitoring kanalizácie
* Prenájom mobilných WC