FEBA s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava
Email: info@feba.sk
Web:www.feba.sk
Telefón: +421 903 890 333
Región: Bratislava

Spoločnosť FEBA s.r.o. je dynamicky rozvíjajúcou sa spoločnosťou na slovenskom trhu pôsobiacou v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s ekologickou problematikou. Hlavným predmetom spoločnosti FEBA s.r.o. je ponuka kvalitných prác a komplexných služieb pri čistení odlučovačov ropných látok a lapačov tukov, čistenie nádrží a technologických zariadení, servisné a dekontaminačné práce, čistenie kanalizačných systémov, inšpekcia potrubia kamerou, vyčistenie spevnených plôch, servis a údržba ČOV a odstraňovaní ekologických záťaží.

Našim prioritným zámerom je uspokojovať zákazníkov dodávkami kvalitných služieb, dosahovaním kvalitných výsledkov, spolupráce a promptného riešenia vzniknutých situácií.