Ladislav Fajbik

Adresa: Považské Podhradie 123, 017 04 Považská Bystrica
Email: lfajbik@post.sk
Web: www.kanalizacia-cistenie.sk
Telefón: 0903 340 434
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Čistenie používanej, znečistenej odpadovej kanalizácie, preplach novej odpadovej kanalizácie pred odovzdaním do užívania, čistenie kuchynských odpadov a WC. Čistenie dažďových strešných zvodov a žľabov. Striekanie komunikácií, parkovacích plôch a strojov, odvoz vyťaženého odpadu na skládku.