EuroForest, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Topoľová 26/3237, 960 01 Zvolen
Email: mozola@euroforest.sk
Web: www.euroforest.sk
Telefón: +421 915 899 967
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť EuroForest, s.r.o. bola založená v roku 2004 so zameraraním na vyhotovovanie dokumentácie v lesnom hospodárstve a životnom prostredí.

Hlavná činnosť:
* vyhotovenie lesných hospodárskych plánov
* výkon činností odborného lesného hospodára
* znalecká činnosť v odbore lesné hospodárstvo odvetvie lesná ťažba, oceňovanie lesov
* správa lesného majetku
* posudzovanie vplyvov na životné prostredie
* projekty pre čerpanie finančných prostriedkov zo sektorového operačného plánu