EUROAKUSTIK, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Letisko M.R. Štefánika 63, 82001 Bratislava
Email: euroakustik@euroakustik.sk
Web: www.euroakustik.sk
Telefón: 02 3300 2441
Región: Bratislava

Spoločnosť EUROAKUSTIK, s.r.o. bola založená v roku 2005.

Ponuka služieb:
» meranie, výpočet, znižovanie a hodnotenie hluku, vibrácií a škodlivín v ovzduší,
» akreditované pracovisko (ISO 17025) na meranie hluku, vibrácií a svetla,
» odborná spôsobilosť na meranie hluku, vibrácií a svetla,
» odborná spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
» zabezpečovanie trvalého monitoringu hluku a vibrácií,
» spracovanie hlukových štúdií, posudkov v oblasti hluku vibrácií a škodlivín,
» certifikácia EN ISO 9001 a EN ISO 14001.