ESPRIT spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica
Email: esprit@esprit-bs.sk
Web: www.esprit-bs.sk
Telefón: +421 45 692 12 30
Región: Sredoslovenský

Spoločnosť ESPRIT spol. s r.o. sa od založenia roku 1992 systematicky zaoberá výskumnou a konzultačnou činnosťou v oblasti krajinnej ekológie, geografie a hydrológie. Spoločnosť je takisto špičkovým technologickým pracoviskom v oblasti návrhu a vývoja komplexných riešení v oblasti GIS, špecializovaných softvérových aplikácií v oblasti modelovania prírodných procesov a geoštatistického priestorového modelovania.

Ponuka služieb v oblasti geovedných disciplín:
* Krajinné plánovanie
* Geologický prieskum a výskum
* Geoštatistika a priestorové modelovanie
* Hydrologické a environmentálne modelovanie