ESPIK Group s.r.o.

Adresa: 065 43 Orlov 133
Email: info@espik.sk
Web: www.espik.sk
Telefón: +421 0950 401 401
Región: východoslovenský

Spoločnosť ESPIK Group s.r.o. sa venuje komplexnému zberu kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov a to v rámci územia celej Slovenskej republiky. Zabezpečujeme zber, odvoz a následnú prípravu pred ďalším zhodnotením. Spolupracujeme s hotelmi, reštauráciami, obcami, jedálňami, prevádzkami rýchleho občerstvenia a ostatnými stravovacími zariadeniami.

Každý pôvodca odpadu by mal dbať na to, aby si vybral silného partnera ktorý bude stáť pri požiadavkách a základných potrebách. Základ je, aby poskytované služby spĺňali viac než len štandard a pritom zodpovedali aj príslušnej cene, požadovanej kvalite a požiadavkám zákazníka.

Od roku 2017 spoločnosť ESPIK Group s.r.o. zabezpečuje vývoz kuchynského, reštauračného odpadu v rozsahu celej Slovenskej republiky, so zameraním skvalitnenia týchto služieb pre mestá Bratislava, Trnava, Nitra, Senec, Trenčín a okolie.