Mgr. Erika Kočická, PhD., KEEP

Enviroregister.sk

Adresa: Študentská 22, 960 01 Zvolen
Email: erikakocicka@gmail.com
Web:
Telefón: 0905 581 860, 045 5206329
Región: Stredoslovenský

Firma Mgr. Erika Kočická, PhD., KEEP bola založená v roku 1996 s prioritným záberom pre oblasť ochrany prírody a výskumu v oblasti prírodných a technických vied.

Firma zabezpečuje komplexnú poradenská činnosť pre oblastí:
- posudzovanie vplyvov navrhovaných činnostía strategických dokumentov na ŽP
- krajinné (krajinno-ekologické) plány
- územné systémy ekologickej stability
- optimalizácia využívania územia (krajinný potenciál, zraniteľnosť, únosnosť a pod.)