EPRA s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Búdkova cesta 22, 811 04 Bratislava
Email:info@epra.sk
Web: www.epra.sk
Telefón: +421 907 836 208
Región: Bratislava

Spoločnosť EPRA s.r.o. bola založená v roku 2013 a poskytuje profesionálne a odborné služby v oblasti vodného hospodárstva. Spoločnosť sa venuje optimalizácii čistiarenských technológií ako aj prevádzke komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd a tým prispieva k zlepšovaniu kvality povrchových vôd a ochrane životného prostredia.

Pretože čisté prostredie okolo nás nám leží na srdci.