EP Projekt s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Mlynská 28, 040 01 Košice
Email: info@epprojekt.sk
Web: www.epprojekt.sk
Telefón:
Región: Východoslovenský

Klientom a partnerom ponúkame:
· spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb,
· spracovanie územno-plánovacej dokumentácie,
· komplexné činností súvisiace s posudzovaním vplyvov na životné prostredie,
· spracovanie hlukových štúdií.

Celá naša činnosť je previazaná s prácou architektov ako aj inžinierskou činnosťou pri prejednávaní projektov so správcami inžinierskych sietí ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy.