EPIS s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Pečnianska 3, 85101 Bratislava
Email: epaudits@fns.uniba.sk
Web: www.epis.sk-reg-sro.com
Telefón: +421 2 2071 8780
Región: Bratislava

Spoločnosť EPIS s.r.o. bola založená v roku 2008 so zameraním na vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a lektorskú činnosť.

Ponuka služieb:
* Dokumentácie posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA)
* Vyhotovovanie posudkov pre EIA/SEA
* Dokumentácie ochrany prírody a krajiny
* Environmentálne poradenstvo v oblastiach: EIA/SEA; krajinné plánovanie; hodnotenie krajiny a jej zložiek; ochrana prírody a krajiny.