EPIK, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Májkova 3, 811 07 Bratislava
Email: epik@epik.sk
Web: www.epik.sk
Telefón: 0902 917 755
Región: Bratislava

Spoločnosť EPIK, s.r.o. je environmentálna konzultačná spoločnosť s bohatými skúsenosťami v problematike environmentálneho manažmentu.

Naše služby:
· environmentálne poradenstvo (odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana vôd),
· environmentálny audit,
· posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
· konzultačná činnosť pri získaní integrovaného povolenia (IPKZ).