Envitop, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Botanická 8272/55, 917 08 Trnava
Email: holickova@envitop.sk
Web: www.envitop.sk
Telefón: +421 902 401 096
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Envitop, s.r.o. bola založená v roku 2009 a poskytuje odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia.

Ponuka služieb:
» Poradenstvo v odpadovom hospodárstva
» Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
» Environmentálny audit
» Poradenstvo v procese IPKZ