ENVItech s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Janka Kráľa 16, Trenčín 911 01
Email: envitech@envitech.sk
Web: www.envitech.sk
Telefón: +421 32 656 35 11
Región: Západoslovenský

Spoločnosť ENVItech s.r.o. bola založená v roku 1992 s cieľom poskytnúť našim zákazníkom komplexné riešenie v oblasti monitorovania kvality ovzdušia.

Produkcia spoločnosti pokrýva oblasť monitorovacích systémov pre meranie imisií a emisií vrátane nadväzujúcich vyhodnocovacích a modelovacích systémov, havarijné a varovné systémy , oblasť meteorológie ako aj vývoj programového vybavenia a meracích prístrojov.

Spoločnosť disponuje odborníkmi s bohatými znalosťami a skúsenosťami v oblasti ekologickým meracích systémov. Komplexnosť dodávok doplňuje komplexnosťou poskytovaných služieb od projektových prác, vývoja, inštalácii, zaškolenia obsluhy až po záručný a pozáručný servis. Od roku 2009 sme taktiež akreditovaní Slovenskou národnou akreditačnou službou v hlavnej oblasti nášho pôsobenia - Monitoring kvality ovzdušia.