ENVISPOL s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava
Email: info@envispol.sk
Web: www.envispol.sk
Telefón: +421 908 735 074
Región: Bratislava

Spoločnosť ENVISPOL s.r.o. bola založená v roku 2004 a zameriava sa na 3D vizualizácie a odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia.

Ponuka služieb:
» komplexný outsourcing zabezpečenia agendy ochrany životného prostredia
» ochrana ovzdušia, fluórované skleníkové plyny
» ochrana vôd, vodné hospodárstvo
» odpadové hospodárstvo
» systém environmentálneho manažérstva v zmysle ISO 14 001
» integrovaná prevencia a kontrola znečistenia - IPKZ
» zaobchádzanie s chemickými látkami a prípravkami podľa nariadení REACH a CLP