ENVIS, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Prevádzky:Bratislava, Modra, Prešov
Email: info@envis.sk
Web: www.envis.sk
Telefón: 02 6231 6231
Región: Bratislava

Spoločnosť ENVIS, s.r.o.bola založená v roku 2006 a jej poslaním je podporovať zodpovedný prístup firiem ako aj jednotlivcov k ochrane životného prostredia a k plneniu environmentálnych požiadaviek.

Spájame ľudí nadšených svojou prácou – špecialistov v oblasti ochrany životného prostredia, ktorí poskytujú poradenské, konzultačné a audítorské služby zamerané na individuálny prístup ku klientom. Neustálym vzdelávaním pracujeme na odbornom raste našich konzultantov, aby bol každý člen nášho tímu dostatočne kvalifikovaný a mal bohaté praktické skúsenosti.

Naše služby:
· outsourcing odpadového hospodárstva,
· outsourcing ochrany ovzdušia,
· outsourcing ochrany vôd,
· environmentálny audit,
· posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
· zavádzanie a udržiavanie systému environmentálneho manažérstva - EMS – ISO 14001,
· kurzy a školenia v oblasti ochrany životného prostredia.

Našim poslaním je podporovať zodpovedný prístup firiem ako aj jednotlivcov k ochrane životného prostredia a k plneniu environmentálnych požiadaviek.